ANASINIFI PROGRAMIMIZ

Okul öncesi dönem etkili yöntem ve teknikler kullanarak dil edinimini sağlamak için en uygun başlangıç noktasıdır. Bilimsel çalışmalar, çocuğun ana dili dışında karşılaştığı farklı bir dil yapısının beyin gelişimini hızlandırdığını, beynin daha etkin faaliyetler dizilimi içine girmesini sağladığını, analitik düşünme becerilerini geliştirdiğini, yanı sıra çocuğun matematik, müzik, sosyal ve duygusal benlik gelişimi gibi kritik gelişim alanlarını sonraki öğrenmelerine temel olacak şekilde desteklediğini ortaya koymaktadır.Bu nedenle okulumuzda 2014-2015 eğitim öğretim yılında 60-72 aylık öğrencilerin gruplarında yeni bir eğitim modeli uygulanmaya başlanmıştır. Bu modelde,öğrencilerimizin edinmesi beklenen kazanımlar Fransızca bölümü koordinatörlüğünde Türk ve Fransız okulöncesi öğretmenleri tarafından uygun yöntem ve teknikler ile ele alınır.Bu süreçte çocuğun edinmesi hedeflenen kazanımlar Türk ve Fransız öğretmen tarafından uygun yöntem ve tekniklerle ele alınır. Bu süreçte hem kazanımın pekiştirilmesi hem de dilin doğal yaşam deneyimleri içinde çocuğa verilmesi amaçlanmıştır. Günlük doğal yaşam deneyimleri içinde karşılaşılan yabancı dil, çocuk tarafından içselleştirilmekte ve kalıcı dil edinimi sağlanabilmektedir.Tevfik Fikret Okullarında, okul öncesi eğitiminde öğrencilerimiz «doğal» yaşantıları aracılığıyla farklı bir dili ve kültürü taklit etme, öğrenme ve içselleştirme süreciyle yabancı dili en iyi şekilde öğrenirler.
İlköğretim ve Okulöncesi eğitimin, eğitim bütünlüğü içindeki yeri son derece önemlidir. Araştırmalar göstermektedir ki çocuğun yaşamda başarı kazanmasını sağlayan, onun okulöncesi eğitim kurumunda edindiği “toplumsal alışkanlıklar” ve “ tutumlardır.”Okulöncesi eğitimimizle;
1. Kendine güvenen, başarılı olacağına inanan, sonuca değil sürece odaklanan, yetişkinden yardım isteyebileceğini bilip gerektiğinde ondan yardım isteyebilen,
2. Meraklı, öğrenmenin keyif veren bir deneyim olduğuna inanan,
3. Amaçlı;, bir etki yaratabilmek için sabırlı olması gerektiğini bilen, başladığı işi bitiren,
4. Özdenetimi olan, duygu ve davranışlarını yaşına uygun biçimde ayarlayıp denetleyen, kendisi ve başkaları için tehlikeli olabilecek durumlar yaratmaktan kaçınan; ayrıca ilgi, istek ve yeteneklerinin farkında olan,
5. İlişki kurabilen, diğerleri tarafından anlaşıldığını ve diğerlerini anladığını hissederek iletişime geçebilen, empati yeteneği olan,
6. İletişim yeteneği olan, duygu-düşünce alışverişinde bulunabilen, duygularını fark ederek adlandırıp söze döken,
7. İşbirliği yapabilen, grup içinde kendi gereksinimleri ve haklarıyla başkalarınınkini dengede tutma becerisini kazanan
8. Kişisel bütünlüğü olan; duygularını, düşüncelerini, söylediklerini ve yaptıklarını dengeleyebilen bireyler yetiştirmeyi amaçlıyor ve çalışmalarımızı bu doğrultuda gerçekleştiriyoruz.
Okulumuzda uygulanan anasınıfı programı dışında branş dersleri alanında uzman öğretmenler tarafından verilir.Aynı zamanda bu derslerde ,çift dilde farklı atölye çalışmaları gerçekleştirilir.