SAĞLIK BİRİMİMİZ

Bir doktor, bir hemşire ile, öğrencilerimize koruyucu sağlık, acil tedavi ve poliklinik hizmeti vermekte, öğrencilerimizin gerektiğinde sağlık sorunları ile ilgili velilerimizi bilgilendirmekte ve uygulanan tedavi hakkında paylaşımda bulunmakta  , bütün birimlerin hijyen koşullarına uygun çalışmalarını sağlamakta, bulaşıcı hastalık gibi durumlarda okul idaresini öğrenci ve velileri çeşitli kanallarla bilgilendirmekte, okul menü komitesinin aylık toplantılarında görüş bildirmekte,  kampüs içi ve dışında sağlığı tehdit edebilecek durumlara karşı idareyi bilgilendirerek gerekli önlemlerin alınmasını sağlamakta, okul çalışanlarına İlk Yardım Eğitimi vermektedir.

Revirimiz, muayene ve müdahale  bölümlerinden oluşmakta olup, muayene, acil müdahale ve klinik gözlem için gerekli tıbbi donanımı bulunmaktadır.


Ayrıca, 30 Haziran 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile eş zamanlı kurulan İş Sağlığı ve Güvenliği Birimimiz, gerek personelin sağlığından gerekse eğitim ve diğer faaliyetlerde sağlık ve güvenlik risklerine karşı koruyucu, önleyici ve düzeltici çalışma ortamı gözetiminden sorumlu bulunmaktadır.