EĞİTİM ANLAYIŞIMIZ

Özel Tevfik Fikret Okullarının hedefleri doğrultusunda ele alınan uygulamaların ilk basamağını oluşturan anaokulumuzdaki eğitim amacımız; psikolojik olarak güçlü ve mutlu, akademik olarak başarılı, sosyal olarak etkili bireyler yetiştirebilecek problem çözme anlayışına dayalı bir okul iklimi yaratmaktır.Anaokulumuzda, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan “Okul Öncesi Eğitim Programı” uygulanmaktadır. Bu program, okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukların zengin öğrenme deneyimleri aracılığıyla sağlıklı büyümelerini; motor, sosyal ve duygusal, dil ve bilişsel gelişimlerinin en üst düzeye ulaşmasını, öz bakım becerilerini kazanmalarını ve ilkokula hazır bulunmalarını sağlamak amacı ile geliştirilmiştir.Program, çocukların gelişimlerini desteklemesinin yanı sıra bütün gelişim alanlarında görülebilecek yetersizlikleri önlemeyi amaçladığından destekleyici ve önleyici boyutları olan çok yönlü bir program olma özelliği taşımaktadır.Bu programda, 21. yüzyılın gereksinim duyduğu bireyi yetiştirmek amacıyla farklı öğrenme kuram ve modellerindeki çocuk merkezli uygulamalardan yararlanılarak bir senteze ulaşılmıştır.