NEDEN FELSEFE?

Hepimizin hayatı boyunca farkında olarak ya da olmayarak, az ya da çok yaşadığı varoluşsal kaygılarımızı aşmamızda Felsefe’nin önemli ve değerli bir çaba olmaktan öte gerekli bir düşünüş biçimi olduğunu anlatan Epiküros’un sözleri,  Felsefenin hayatlarımızda oynadığı rolün bir özeti sayılabilir. Bu nedenle Felsefe’yi kalın duvarların arasından çıkarmamız, kesin çizgilerin sınırlarından insanların zihinlerine taşımamız, yaşama aktarmamız, dil ve düşünme arasındaki ontolojik bağı yoğunlaştırmamız ve böylelikle kendimizi “bir kimse yapma” yönünde tavır takınmamız öğrencilerimizi geleceğe hazırlamak yönünde yerinde bir çaba olacaktır.


Ankara ve İzmir Tevfik Fikret Okulları ilke olarak ve kurumsal düzlemde Felsefe eğitimine sadece sözde değil, uygulamada da değer veriyoruz. Okulumuzun,  ismini ondan aldığı Cumhuriyet’in büyük şairi Tevfik Fikret’in “fikri hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmek” şiarını içselleştirdiği eğitim politikası gereğince eğitim programımız felsefi bir temel üzerinde yapılanıyor.