BU YAŞTA FELSEFE YAPILIR MI?

“Felsefe ile uğraşmaya, hiç çekinmeden, daha genç yaştayken girişmeli, ama ihtiyarlıkta da yorulup bırakmamalıdır. Çünkü can sağlığı uğrunda bir şeyler yapmak için hiç kimse ne çok genç ne de çok ihtiyardır. Felsefe ile uğraşmak için henüz çok erken, ya da çok geç olduğunu söyleyen, mutluluğu için uygun vaktin daha gelmemiş, ya da geçmiş olduğunu söyleyene benzer. Şu halde ihtiyar da, genç de felsefeyle uğraşmalıdır; birincisi bunu, geçmişin kendisine bağışladıklarını hatırlayarak bundan duyduğu zevkle genç kalmak, ikincisi de korkusuzca geleceğe bakmak, böylelikle aynı zamanda hem ihtiyar, hem genç olmak için yapmalıdır.” (Epikuros, Menoikeus’a Mektup, Felsefenin Evrimi, Bedia Akarsu, Meb Y. S.177 )


Epiküros’un dile getirmiş olduğu gibi bireyin kendisini tanımak adına çıktığı yaşam yolculuğunun temel taşlarından biridir Felsefe ve bu anlamda zamansızdır. Bu nedenle eğitim programımızın hedeflerinden biri, öğrencilerimizin mümkün olduğunca erken yaşta yola koyularak “kendi aklınla düşünme cesareti göster” şiarına uygun bir düşünme disiplini kazanmalarıdır.